Alumnivereniging HBO LuchtvaartTechnologie / Vliegtuigbouwkunde

Posts tagged ‘boek’

Herdenking in Drievoud

schermafdruk-van-2016-10-11-09-45-13Tijdens de alumnidag werd het lustrumboek “Mooi vak hè?” gepresenteerd. De eerste druk van dit boek is volledig op. terwijl we wachten op de tweede druk kunnen we wel alvast terugblikken op een eerder lustrum met “Herdenking in Drievoud” oud-docent K.A. Moulijn. In 1986 schreef hij deze klassieker over de eerste 50 jaar van onze opleiding. Echt een stuk geschiedschrijving waarin je niet alleen de ontwikkeling van de opleiding maar ook de ontwikkeling van ons land herkent.

Er is nog een enkel exemplaar te koop via het www maar vanaf vandaag is Herdenken in Drievoud gratis te downloaden via onze site.

Advertentie